Welkom op onze site > APK-keuring en boete

APK-keuring en boete

Op 20 april 2010 heeft een rechtzaak plaatsgevonden a.g.v. een tweemaal opgelegde boete vanwege het niet tijdig APK-keuren van de auto. Omdat wij langer dan een jaar in het buitenland verbleven waren wij niet in staat de auto tijdig te laten keuren. Via registercontrole heeft de RDW tijdens ons verblijf in Afrika tweemaal geconstateerd dat niet aan de keuringsverplichting is voldaan en het Openbaar Ministerie heeft op grond daarvan tweemaal een boete opgelegd (had ook meer kunnen zijn).

Voor een vrachtwagen bedraagt deze boete thans 340,-- per overtreding. De enige mogelijkheid hier geen problemen mee te krijgen is de auto te schorsen. De RDW heeft verklaard dat een geschorste auto direct niet meer van de openbare weg gebruik mag maken, ook niet in het buitenland (...).

De rechter heeft overwogen dat a) er inderdaad sprake was van een overtreding maar b) deze niet verwijtbaar was vanwege het ontbreken van redelijke alternatieven om wel aan de betreffende wetgeving te kunnen voldoen danwel het (mogelijk) ontbreken van de juiste informatie van de RDW en c) aangetoond is dat wij daags na terugkeer in Nederland de auto hebben laten APK-keuren.

De beslissing is dat het beroep gedeeltelijk gegrond is verklaard en dat de boetes door het openbaar ministerie terugbetaald dienen te worden.

De RDW heeft overigens schriftelijk verklaard voor de situatie zoals geschetst begrip te hebben maar geen bevoegdheid heeft hierin tegemoet te komen. De tijdens de zitting gemaakte opmerking van de officier van justitie dat een ontheffing bij de douane verkrijgbaar is, is niet feitelijk door haar bewezen. Een dergelijke optie is ons niet bekend en ook de RDW noemt het niet als alternatief. De OvJ doelde kennelijk op uitvoer van de auto (waar naar toe?) maar dat is uiteraard niet aan de orde.

Bij opgelegde boetes in dergelijke situaties altijd op tijd in (hoger) beroep gaan (meestal binnen zes weken) en verwijzen naar deze jurisprudentie.

Onderstaand de beslissing. Voor de leesbaarheid kunnen beide documenten als afbeelding worden opgeslagen en vergroot worden.