Welkom op onze site > Leerplichtwet kinderen

Leerplichtwet kinderen

Fleur heeft tijdens de reis ingeschreven gestaan bij de Wereldschool voor afstandsonderwijs in Lelystad en na thuiskomst aansluitend op een reguliere basisschool in Leiden.

Na thuiskomst is door de leerplichtambtenaar van de gemeente een proces verbaal opgemaakt omdat zij op het standpunt stonden dat de Wereldschool geen school is in de zin van de Leerplichtwet 1969 en dat wij dus - zodra Fleur vijf jaar oud werd - als ouders de leerplichtwet overtraden.

De officier van justitie heeft tijdens de behandeling van de zaak bij de rechter schuld zonder straf geeist. Wel schuld omdat formeel de wet is overtreden, maar geen straf omdat er geen benadeling van wat of wie dan ook is opgetreden. Er was voldoende aangetoond dat de ouders in materieel opzicht (in de praktijk) aan de Leerplichtwet hadden voldaan.

Wij konden middels een schoolrapport van de Wereldschool aantonen dat Fleur het onderwijs in groep 1 goed heeft verlopen en kon doorstromen naar groep 2. Daarnaast is door de directeur en lerares van de reguliere basisschool in Leiden schriftelijk verklaard dat Fleur cognitief op een bovengemiddeld niveau heeft gescoord (Citotoetst voor groep 2), de sociaal-emotionele ontwikkeling in ruime mate ontwikkeld is in vergelijking met kinderen van haar leeftijdscategorie en dat zij naar groep 3 zal kunnen doorstromen.

Maar omdat ook gebleken is dat de leerplichtambtenaar (of openbaar ministerie) niet heeft kunnen aantonen dat de Wereldschool geen school is in de zin van de Leerplichtwet 1969 is daarmee sowieso niet wettelijk en overtuigend bewezen dat er uberhaupt sprake is van overtreding van de wet.

De officier van justitie stelde haar eis tijdens het requisitoir bij en vorderde vrijspraak. De rechter nam die eis over.

Marcel en Marga

Onderstaand de uitspraak.